Hem

INNEHÅLL

På min hemsida kommer jag att följa mina släktingar tillbaka i tiden med hjälp av källmaterial och egen släktforsk- ning.

En del källmaterial är hämtat från Näshults Bygd och Historia.

 

Min farfar reste till Amerika, färdades och arbetade sig från öst till väst. Hans originalbrev från 1883 - 1992 publiceras här på hemsidan.

 

 

MIN HEMSIDA

myrne.se

LEIF MYRNE

epost leif@myrne.se

Hemsidan publicerad maj 2017

Nytt nov 2017

Bilder under flik HEM

Fotnot sist under flik släkt Farfar

Mer under flik släkt Farmor

Kortversioner av brev under Övrigt

 

VÄLKOMMEN

Detta är min historia

Farfar Farmor

Farfars mor Farmors mor

Farfar Farmor

Morfar Mormor

Farfar Farmor i Hjälmåkra med

Filip Lennart Elis samt hemhjälp

Farmor o hennes bror Emil

Farfar hemma hos Viceamiral Carl Alarik Wachtmeister och Sofia W

 

Bondetåget 1914

Under tiden före utbrottet av första världskriget 1914 kom försvarsfrågan att bli kontroversiell. De konservativa anklagade den liberala regeringen Staaff för att vara alltför passiv när det gällde upprustningen av försvaret. På många håll i Sverige uppstod en rörelse bland bönderna för att göra sin röst hörd, till stöd för de konservativa. Det hela kulminerade i Bondetåget den 6 febr 1914 då drygt 30 000 personer marscherade till slottet för att uppvakta kungen ifrågan. När de kommit dit höll Gustav V det s.k. Borggårdstalet, där han stödde den konservativa sidan. Detta var ett uttalat misstroende mot den sittande liberala regeringen, som därför avgick efter några dagar. Och ersattes av en konservativ ministär. Sannolikt var detta den sista gången som en svensk monark utövat reellt politiskt inflytande.

 

 

Detta är en sida från ett originalbrev från min farfars vistelse i Amerika.

Dessa brev publiceras längre fram på hemsidan.

Bilder från vårt besök i Näshult och guidning av Eva Kornby 18 aug 2017

Farfar arbetade på sågverk och snickerifabrik bla i Eureka county

Bilderna nedan är hämtade från Lotta Lotass bok med vykortsbilder av Redwoodträd

Näshults kyrka

Ödmundetorp rusthåll hade en egen kyrkbänk i Näshults kyrka

Trädet på bilden till vänsterheter General Noble. Det har fått sitt namn efter John Willock Noble, titulärgeneral i amerikanska inbördeskriget. Det står i Converse Basin, men fälls nu för att ställas ut på Världsutställningen i Chicago – World's Columbian Exposition – 1893. Därifrån sänds det sedan till the Mall i Washington, D. C., där det står utställt i trettio år, varpå det plockas ner och lagras på jordbruksdepartementets upplagsplats i Arlington, Virginia, där Pentagon idag står. Troligtvis plöjdes resterna av det stora trädet ner i marken då Pentagon byggdes och ligger nu djupt begravda under denna byggnads grund.

År 1907 går de stora järnvägsbolagen Santa Fe och Southern Pacific samman och bildar Northwestern Pacific. Vid det laget har de båda köpt upp huvuddelen av de mindre järnvägslinjer som, sedan ångloket 1875 gjort sitt intåg på Kaliforniens kust, skurit genom skogarna ut till hamnar och sågverk. Bland de mindre linjer som genom detta knyts samman märks Albion River Railroad, Fort Bragg & Southeastern Railroad, California & Northwestern Railway, Oregon & Eureka Railroad, San Francisco & Northwestern Railway, Eel River & Eureka Railroad, Albion & Southeastern Railroad, Cloverdale & Ukiah Railroad, California & Northern Railway, Fulton & Guerneville Railroad, Sonoma Valley Prismoidal Railway, Marin & Napa Railroad, Sonoma & Santa Rosa Railroad, North Pacific Coast Railroad, North Shore Railroad, Petaluma & Haystack Railroad, Santa Rosa, Sebastopol & Green Valley Railroad, San Rafael & San Quentin Railroad, San Francisco & San Rafael Railroad, San Francisco & North Pacific Railroad, San Francisco & Eureka Railroad, och många flera. Några milstolpar är: 28.7 Black Point Bridge, 38.5 Petaluma, 67.6 Russian River Bridge, 75.8 Geyserville, 100.1 Hopland, 122.1 Redwood Valley, 209 Alderpoint, 262.7 Alton Junction, 266.1 Fortuna, 284.1